Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένα στις 05 Ιουλίου 2018, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει…

Continue ReadingΗλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

Έναρξη υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των Τοπογραφικών στην ψηφιακή βάση του ΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018) η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντoς και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με την οποία από τις 16/7/2018 ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων σύμφωνα…

Continue ReadingΈναρξη υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των Τοπογραφικών στην ψηφιακή βάση του ΕΚ

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»

1. Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»; Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ′ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις…

Continue ReadingΠρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»