Εργοανέγερση | Υπηρεσίες

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και η περάτωση  των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει με απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η Εργοανέγερση αν και πρωτοεμφανιζόμενη στο χώρο των κατασκευών έχει σκοπό την δημιουργία και την ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε παντός είδους εκσκαφές αλλά και μετακινήσεις γαιών σε κάθε φυσικό ή τεχνητό έδαφος. Τα σύγχρονα μηχανήματά μας καθώς και η εμπειρία του προσωπικού είναι μείζονος σημασίας για την διετέλεση των έργων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας η εταιρεία μας ρυθμίζει τη σωστή διαχείριση των θεμάτων ασφαλείας και υγείας στα εργοτάξια.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει μηχανήματα που μπορούν να ενοικιαστούν επιλέγοντας το καταλληλότερο για την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Με αυτό τον τρόπο η εκτέλεση της εκάστοτε εργασίας γίνεται πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και κερδοφόρα.

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε είναι ο προγραμματισμός, η μελέτη, η σχεδίαση και η κατασκευή δομημένων χώρων.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κατεδαφίσεις χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μηχανήματα με αρχική προταιρεότητα την ασφάλεια.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε επιχωματώσεις με την μεταφορά κατάλληλου υλικού και μπαζώματος μέσω των μηχανημάτων μας δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό έδαφος.