Εργοανέγερση | Κατασκευαστική Εταιρεία Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων

Η κατασκευαστική εταιρεία Εργοανέγερση ιδρύθηκε το 2019.

Σκοπός της είναι η κατασκευή και η περάτωση  των τεχνικών έργων  που αναλαμβάνει με απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η Εργοανέγερση αν και πρωτοεμφανιζόμενη στο χώρο των κατασκευών έχει σκοπό την δημιουργία και την ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ

Φωτογραφικό Υλικό